Müügiinfo

Võlaõiguslik müügileping

 • Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik korteriomandi ostu-müügileping.
 • Võlaõiguslikus müügilepingus lepitakse kokku kõik ostu-müügi tingimused (hind, siseviimistluspakett, asjaõiguslepingu sõlmimise aeg ja tingimused, korteriomandi valduse üleandmise aeg ning muud olulised detailid).
 • Võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks tasub ostja 15% korteriomandi müügihinnast.
 • Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasub ostja.

Asjaõiguslik leping

 • Peale korterelamu valmimist sõlmitakse ostjaga asjaõiguslik leping.
 • ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast.
 • Korteriomandi omandiõigus ja valdus antakse ostjale üle.
 • Kõik ostu-müügitehinguga seotud kuud (notaritasud, riigilõivud) tasub Ostja.

Korteriomandi müügihinnas sisaldub:

 • korteri lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja ostja poolt valitud siseviimistluspaketile;
 • tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon,  keskküte);
 • korteris andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside valmidus.
 • korterelamu üldkasutatavate ruumide viimistlus ja kasutusvõimalus.
 • Korterelamu juurde kuuluva kinnistu haljastus ja üldkasutatavate pindade (laste mänguväljak) kasutusvõimalus.
 • Käibemaks 20%

Korteriomandi müügihinnas ei sisaldu:

 • Müügilepingute sõlmimisega kaasnevad notaritasud ja riigilõivud (tasub ostja)
 • liitumistasud andmeside, kaabel-TV, telefoniside ja valveside teenuste tarbimisega liitumiseks.

Kodulehe kasutustingimused ja oluline teave:

 • Kodulehel www.kadaka145.ee esitatud info ei oma õiguslikku tähendust kinnisasja müügilepingu sõlmimisel;
 • Müüja võib enne müügilepingu sõlmimist teha esitatud infos muudatusi, sealhulgas muuta müügihinda, ehitusprojekti, viimistlusmaterjale, tähtaegasid ja teisi olulisi omadusi;
 • Kodulehel esitatud pildid on illustreeriva tähendusega;
 • Korteriomandite müügitingimused lepitakse kokku lepingueelsete läbirääkimiste käigus ja fikseeritakse notariaalses müügilepingus;
 • Kodulehe sisu (pildid, logod, tekstid, fotod, jm.) on kaitstud autoriõigustega ning selle kasutamine ja levitamine ilma autori kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

Kontakt